Unikatowość: z czym ją jeść i dlaczego popijać Perlage

2017-04-18 Unikatowość: z czym ją jeść i dlaczego popijać Perlage

Posługujemy się w kontekście rajdu Mille Miglia i startujących w nim samochodów pojęciem "unikatowości pojazdu”. Czym właściwie ono jest? Jaki jest pojazd unikatowy zgodnie z przepisami, bo to one - nie wszyscy o tym wiedzą - dokładnie definiują to pojęcie?


Zgodnie z treścią artykułu 79 ustawy 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd raz wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji z wyjątkiem między innymi pojazdu mającego co najmniej 25 lat i uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla dokumentowania historii motoryzacji. W ostatniej edycji Mille Miglia blisko sto pięćdziesiąt ze startujących czterystu pięćdziesięciu aut zostało uznanych przez ekspertów za bezcenne. Wszystkie za unikatowe. Czyli jakie?

Pisząc wprost: bardzo rzadko spotykane i łączące w sobie dwa kryteria unikatowości – ilościowe i jakościowe. Kryterium ilościowe nakazuje za pojazd unikatowy uznać pojazd reprezentujący markę, typ i model zachowany do naszych czasów w bardzo ograniczonej ilości egzemplarzy, natomiast kryterium jakościowe – pojazd, w którym zastosowano niespotykane w innych modelach, typach i markach rozwiązania techniczne bądź inne istotne. Podczas ostatniej edycji taki był nasz srebrny Aston Martin DB2 z 1952 roku. W tym roku - również z niezależną opinią o swej unikatowości - wystartują w barwach Perlage opisywany ostatnio Aston Martin DB2/4 z 1955 roku oraz czerwony Aston Martin 15/98 z 1937 roku. Wyjątkową sylwetkę tego ostatniego - jednego z pięćdziesięciu wyprodukowanych egzemplarzy - przybliżymy dokładniej wkrótce. Dzisiaj kontynuując wątek unikatowości podkreślamy nieprzypadkowy naturalny aspekt nawiązania długoletniej współpracy jedynej polskiej marki z organizatorami tego uznanego za najpiękniejszy rajd zabytkowych samochodów na świecie. Perlage została wybrana przez Mille Miglia spośród grona międzynarodowych marek ze względu na wiele cech wspólnych – prestiż, wyjątkową jakość, poszanowanie tradycji, a zarazem szeroką popularność.

Doceniono fakt, że koncept musującej wody tak jak imprezę od samego początku tworzyli pasjonaci. Klasyczna motoryzacja w najlepszym wydaniu smakuje Perlage - woda ponownie ma status oficjalnego napoju Rajdu Tysiąca Mil. Nie ma dla nas większego powodu do zadowolenia jak obserwowanie w dłoniach elity posiadaczy najbardziej unikatowych aut zabytkowych świata naszych puszek z Perlage. Musując dumą nie pozostaje nam nic innego jak startującym załogom i wszystkim kibicom życzyć buon appetito!