ΜΕΘΟΔΟΣ

Ο όρος «Perlage» είναι η ονομασία μίας ειδικής μεθόδου κορεσμού του νερού με διοξείδιο του άνθρακα φυσικής προέλευσης, χάρη στην οποία οι φυσαλίδες είναι λεπτές και απελευθερώνονται αργά, ακριβώς όπως στους αφρώδεις οίνους κορυφαίας ποιότητας.
Αυτή η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση εξαιρετικής λεπτότητας με ταυτόχρονη
διατήρηση ισχυρού δεσμού διοξειδίου του άνθρακα με το νερό.